Zabytki

Na tej strone znajdziesz opis większości głównych i najpopularniejszych zabytków Republiki Białorusi.
Jeśli jesteś zainteresowany wycieczką, ale nie ma tu pożądanego obiektu, możesz dodać lub zamienić go w wycieczce na istniejący.

Zakoziel- agromiasteczko na Białorusi, w rejonie drohiczyńskim obwodu brzeskiego – to rodzinny majątek starożytnego szlacheckiego rodu Orzeszków. Samo miasteczko jest znane od XIII wieku jako własność książąt pińskich. W 1554 roku wielki książę Zygmunt II August podarował te ziemie Antoniemu Orzeszko, jako nagrodę za służbę publiczną. To właśnie on stał się założycielem słynnego rodu, nazwisko którego nosiła znana polska pisarka. Orzeszki uczestniczyli we wszystkich antyrosyjskich powstaniach na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Ale po powstaniu w latach 1863–1864 prawie wszyscy męscy przedstawiciele rodu zostali skazani i zesłani na Syberię,  a ich majątki zostały skonfiskowane przez władze carskie.

Kościół Farny w Nieświeżu jest pierwszym kościołem jezuickim na terytorium Rzeszypospolitej.  W 1584 r.Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka) zaprosił włoskiego architekta Giovanniego Bernardoniego do budowy dużego kompleksu jezuickiego z kolegium i świątynią. Świątynia zbudowana jest na wzór rzymskiego kościoła La chiesa del Santissimo Nome di Gesù w Rzymie. Jezuici uważali kościół w Nieświeżu za najważniejszą katedrę w Rzeczypospolitej i krajach ościennych.

Iszkołdź – mała wioska w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego,  słynna jest ze starożytnego kościoła, zbudowanego w XV wieku przez syna Jana Nemiry – Mikołaja Niemirowicza.  Jan Nemira był założycielem kilku dużych kościołów na początku XV wieku.  W ten sposób stajenny wielkiego księcia Witolda podziękował mocom niebiańskim za ocalenie życia w bitwie pod Grunwaldem.  Jego syn Mikołaj dorastał jako dobry katolik i kontynuował pracę ojca, stając się założycielem dwóch kościołów w Iszkołdzie i Nieświeżu oraz franciszkańskiego klasztoru w pobliżu miasta Łuniniec.

Lamus klasztoru Brygidek w Grodnie – to dobrze zachowany drewniany budynek z XVIII wieku, który został zbudowany zgodnie  z kanonami architektury narodowej. Budynek dwupiętrowy wybudowany  z drewna dębowego, bogato zdobionego rzeźbami, z krytymi galeriami na obu piętrach. Dach pokryty gontem dębowym. Wyjątkowość budynku polega na tym, że jest zbudowany on bez jednego metalowego zwora lub gwoździa.

Historia jednego z najbardziej znamienitych kościołów na Białorusi sięga 1584 roku, wówczas to Król Rzeczypospolitej Stefan Batory zezwala jezuitom na budowę klasztoru w Grodnie. Jednak z powodu sprzeciwu licznych magnatów, protestantów i prawosławnych, którym nie podobała się agresywna polityka religijna jezuitów, budowę ogromnego kompleksu klasztornego rozpoczęto faktycznie dopiero w XVII wieku. Tutaj zainstalowane są być może najstarsze zegary w Europie, które dekorowały ratusz w Grodnie na początku XV wieku. Po spaleniu ratusza przez wojska moskiewskie zegar został przeniesiony do kościoła św. Franciszka Ksawerego.

Pierwszy kościół św. Andrzeja w Słonimie został zbudowany pod koniec XV wieku z dębu puszczańskiego, z inicjatywy Kazimierza IV Jagiellończyka.  Pomimo tego, że budynek był drewniany, został bardzo bogato urządzony, dzięki założycielom wywodzącym spośród lokalnych kupców i szlachty katolickiej. Ołtarze wykonali znani rzeźbiarze z Wilna i Krakowa. Ikona została przywieziona z Włoch przez litewskiego biskupa katolickiego.  Kościół ten został jednak zniszczony podczas wojny z państwem moskiewskim w latach 1654–1667.

W Prużanie, małym białoruskim miasteczku, znanym z herbu, naśladującego średniowieczny herb włoskiego Mediolanu, nadanego miastu przez króla Zygmunta III, znajduje się muzeum zbudowane w stylu średniowiecznej włoskiej willi.  Jest to hołd dla słynnej królowej Bony Sforcy, do której u schyłku średniowieczu należała Prużana.  Willa ma swoją własną nazwę- „Pałacyk”,  i tutaj corocznie odbywają się plenery i wystawy poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, autorowi ponad 600 tomów prac.  Przodkowie najbardziej płodnego pisarza polskiego mieszkali w majątku Dołhe, który znajdował się w pobliżu miasta.  Ojcem pisarza był chorąży powiatu prużańskiego i posiadał on niewielki majątek ze starym drewnianym domem i ogromnym ogrodem.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mścisławiu to pozostała świątynia klasztoru Karmelitów, która na początku XVII wieku uważana była za najbardziej wpływowy i najbogatszy klasztor katolicki na pograniczu państwa Moskiewskiego.  Kamienny kompleks, położony u stóp Góry Zamkowej, został zbudowany przez słynnego architekta Jana Krzysztofa Glaubitza, jednego z twórców stylu baroku wileńskiego.

Na początku XVI wieku w okolicach dzisiejszego Budsławia rosły potężne sosny i dęby, a w miejscowym gąszczu wodzili rej rozbójnicy. Wielki Książę Litewski Aleksander II Jagiellończyk podarował swoje ziemie na obrzeżach tutejszego lasu mnichom z zakonu bernardynów, którzy przed 1504 r. zbudowali niewielką kaplicę i małe domki-cele (budy). Początkowo był to mały klasztor, który często był atakowany przez miejscowych kolegów Robina Hooda.

Klasztor Bazylianów w Borunach (rejon Oszmiański obwodu Grodzieńskiego Białorusi) jest interesujący z dwóch powodów: architektonicznego i religijnego. Tu znajduje się cudowny Obraz Matki Bożej Boruńskiej, czczony przez kościoły katolicki, prawosławny i greckokatolicki. Historia ikony znana jest dopiero od XVI wieku i należała ona do igumena klasztoru bazylianów św. Josafata w Połocku. Została napisana najprawdopodobniej w Bizancjum w XIII – XIV wieku.o Piotra i Pawła.

Kompleks zamkowy w Mirze jest wyjątkowy ze względu na styl architektoniczny i autentyczność. Uznaje się, że zamek w Mirze jest najbardziej wysuniętą na wschód budowlą gotycką w Europie. Istotne jest również to, że zamek nie został odbudowany po drugiej wojnie światowej, jak większość zamków europejskich, ale został odrestaurowany z maksymalną dokładnośćą. Kompleks zamkowy znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wszystkich, którzy przyjeżdżają do Mińska, zaskakuje położenie pięknego i eleganckiego kościoła katolickiego zbudowanego na środku głównego placu Białorusi.  To Kościół świętych Szymona i Heleny, zwany czerwonym kościołem, jego fundatorem był Edward Woyniłłowicz, urodzony w Mińsku. Woyniłłowicze należą do starej rodziny szlacheckiej, która miała majątki niedaleko Nowogródka.  Edward Woyniłłowicz reprezentował prowincję mińską w Radzie Państwowej Cesarstwa Rosyjskiego.

Komaje, małe miasteczko w obwodzie witebskim, przede wszystkim znane ze starego katolickiego kościoła typu obronnego. Region witebski zawsze był poddawany licznym atakom jednostek wojskowych ze względu na bliskość granic z państwem Moskiewskim. Kościół Św. Jana Chrzciciela, zbudowany w 1606 r., jest jednym z niewielu na Białorusi, gdzie nabożeństwa odbywały się w czasie wojen lub kataklizmów. Świątynia była atakowana podczas częstych działań wojennych. Świadectwem tego są utknięte w ścianach szwedzkie jądra żeliwne, pozostałe tu od czasów WojnyPółnocnej.

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Gierwiatach jest uważany za najbardziej elegancki kościół na Białorusi.

Budowa wspaniałego gotyckiego Kościóła św. Kazimierza w Lipniszkach sięga początku ubiegłego wieku. Pierwszy kościół zbudowany z sosny białowieskiej pojawił się tu w 1510 roku, ale Wojna Północna go nie oszczędziła.  Drugi kościół zbudowano z potężnego dębu, ale podczas powstania w 1863 roku uległ znacznemu zniszczeniu, a w 1890 roku spłonął doszczętnie podczas wielkiego pożaru.

Gniezno – agromiasteczko w rejonie wołkowyskim obwodu grodzieńskiego, jest jednym z najstarszych osad na terenie Białorusi. Tu był ufortyfikowany gród i osiedle jednego z plemiennych związków Jaćwingów jeszcze 500 lat przed powstaniem chrześcijaństwa na tych ziemiach. Główną atrakcją Gniezno jest Kościół św. Michała Archanioła, zbudowany około 1524 roku w stylu gotyckim, z elementami renesansu włoskiego.

Kosów to małe białoruskie miasteczko, znane ze wspaniałej katedry, cudownie odrestaurowanego pałacu hrabiów Pusłowskich i starego parku.  Ale najbardziej znanym miejscem w wiosce jest mały drewniany dom, do którego przyjeżdżają turyści z całego świata.

Budynek Kolegium Jezuitów w Pińsku nie może zgubić się nawet w nowoczesnym, wielopiętrowym osiedlu, chociaż jest to tylko część ogromnego kompleksu zakonu jezuitów, zbudowanego w Pińsku w połowie XVII wieku.

Zamek w Nieświeżu jest słusznie uważany za jedną z najpiękniejszych i najwspanialszych rezydencji w Europie.  Przede wszystkim dlatego, że przez prawie 450 lat  był główną siedzibą jednej z najbogatszych rodzin szlacheckich  – Radziwiłłów.

Żemłosław – mała wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim, przez długi czasbyła zwykłą posiadłością biednej rodziny szlacheckiej ze standardową drewnianą budowlą należącą do rodu Żemłłów. Ten starożytny ród Wielkiego Księstwa Litewskiego zawsze był niebogaty, ale wyróżniał się odwagą i skłonnością do przygód. Pieniądze na posiadłość Marcjan Żemłł przywiózł z kampanii na południu przeciw kozactwu.

Od ponad 600 lat na stromym brzegu nad Niemnem w Grodnie stoi Stary Zamek Królewski.  Pod koniec XIV wieku Wielki Książę Witold wybudował kamienne mury i wieże swojej nowej rezydencji w miejsce drewnianego zamku.  Zamek nie był siedzibą komfortową, ale miał doskonałe właściwości fortyfikacyjne.  Krzyżacy oblegali Zamek Grodno ponad 50 razy, ale nigdy nie byli w stanie go zdobyć.

Kościół św. Jana Chrzciciela we Wsielubiu jest najstarszym kościołem katolickim na Białorusi.  Koniuszy Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda,Jan Niemira, zbudował go w swoim majątku.  Brał on udział w bitwie pod Grunwaldem, w ramach chorągwi Nowogródzkiej, zdobył bogate łupy, ale jako wierzący czuł się winny tego, że musiał zabijać współwyznawców.  Dlatego w latach dwudziestych, Jan Niemira zaczyna budować wielką kamienną katedrę w swoich włościach, budowę której kontynuowano do 1533 roku. Wyjątkowość architektoniczna kościoła polegała na tym, że mieszały się w nim tradycje architektury białoruskiej i gotyku zachodnioeuropejskiego.

Kościół św. Trójcy w Wołczynie długi czas pozostawał poza zainteresowaniem turystycznym. Był opuszczonym, zdewastowanym obiektem. Dawna świątynia leżąca w dobrach Poniatowskich, a następnie Czartoryskich, rujnowała się do początku tego wieku. Lecz nazwisko ostatniego króla Rzeczypospolitej – Stanisława Augusta Poniatowskiego jest z nią związane. Tu, w miasteczku Wołczyn król się urodził, i tutaj został pochowany. Stąd jego prochy tajemniczo zniknęły.

Twierdza Brzeska została zbudowana w miejscu starożytnego miasta Brześć Litewski, którego kompleksy klasztorne były znane w całej Rzeczypospolitej z piękna I bogactwa.  Samo miasto zostało przeniesione kilka kilometrów na wschód.  Twierdza została zbudowana do kontroli wojskowej niespokojnych ziem polskich i litewskich, ale nie była wykorzystywana do celów wojskowych mimo stałej modernizacji.

Kanał Augustowski, który jest częścią Szlaku Batorego, położony jest na terytorium dwóch krajów, Polski i Białorusi. Jest unikalnym historycznym dziełem inżynierii hydraulicznej.  Konstrukcja kanału została zaprojektowana przez ostatniego króla Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby stworzyć najkrótszą drogę wodną do Morza Bałtyckiego, omijając wrogie terytoria Królestwa Pruskiego.