Wycieczki na Białoruś

Wycieczki grupowe i indywidualne
od białoruskiego organizatora wyjazdów turystycznych "Wasz Otdyh"

Nasze biuro turystyczne organizuje wakacje na Białorusi i corocznie zapoznaje z atrakcjami kraju mnóstwo turystów z Europy i krajów WNP. Dobra znajomość koniunktury turystycznej, uregulowana współpraca z hotelami, certyfikowani przewodnicy i inni specjaliści – dzięki temu jesteśmy niezawodnym partnerem w organizacji wakacji na Białorusi.

Ruch bezwizowy

Pełny pakiet dokumentów

Przewodnik turystyczny

Odpowiedz na 4 pytania i otrzymaj pakiet dokumentów do wjazdu bezwizowego

Jak przyjechać na Białoruś

1) Wybierz termin i godzinę przyjazdu

2) Skontaktuj się z nami

3) Kup bilet na transport

4) Otrzymaj pakiet dokumentów do wjazdu bezwizowego

Co musisz mieć po przyjeździe

Paszport

Dokument podróży, ważny w okresie bezwizowego pobytu na Białorusi

Pieniądze

Na każdy dzień pobytu posiadać dla własnego użytku 84 złotych, w dowolnej walucie

Wycieczka

Zgłosić wyjazd, kupując na welcome-belarus.pl dostępne usługi turystyczne i ubezpieczenie

Zezwolenie

Bezpłatny dokument na podróż bez wizy wystawiony dla turystycznej wycieczki

Przejścia graniczne

RUCH BEZWIZOWY: informacja

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”.

Co to jest - „ Ruch bezwizowy w strefie „Brześć - Grodno”? Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno” (na postawie dokumentu potwierdzającego wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy):
  • indywidualnie - tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański, miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński.
  • w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym - na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego.

Aby przyspieszyć otrzymanie dokumentów niezbędnych do ruchu bezwizowego na Białoruś, wypełnij formularz z linku poniżej:

Co zobaczyć na Białorusi

Certyfikaty

Świadectwo o rejestracji rządowej
Certyfikat Turystyki krajowej, 1str
Certyfikat Turystyki krajowej, 2str
Certyfikat odpowiedniości, 1str
Certyfikat odpowiedniości, 2str

Znajdujemy się pod adresem: Republika Białorusi, Brześć, ul. Sowiecka 73, 1 piętro

Wciąż masz pytania?

Lub zostaw zgłoszenie i odezwiemy się w najbliższym czasie.